LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2019.

 

Tuần

Nội dung công tác

Thực hiện

 

 

23

28/1-2/2

Thực hiện PPCT tuần 23. Tuần 3 Kì 2

GV

Sơ kết học kỳ 1

Toàn trường

Bồi dưỡng học sinh giỏi 11,

GV Bồi dưỡng

Dạy thêm học thêm;

GVBM

Tham gia Chương trình mừng Đảng, mừng Xuân và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu do UBND huyện tổ chức

BGH- TVĐ

300 HS

Họp BCĐ thực tập sư phạm- Phân công hướng dẫn TTSP

BCĐ

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho việc tổ chức tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

BGH-CĐ- ĐT

Trực tuần 12A03, 12A04

 

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi

 

24

04/2-10/2

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi: 05-10/2/2019

 

10/2: Đón đoàn TTSP và tổ chức gặp mặt đoàn chuẩn bị cho lễ ra mắt vào thứ 2 tuần 25

 

 

 

 

25

11/2-16/2

Tổ chức Lễ ra mắt đoàn TTSP

 

Hướng dẫn TTSP Tuần 1

BCĐ, GVHD

Thực hiện PPCT tuần 24. Tuần 4 Kì 2

GV

Bồi dưỡng học sinh giỏi 11;

GV Bồi dưỡng

Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL

Cấp ủy, tập thể LĐ trường

Dạy thêm học thêm;

GVBD

Hoàn thiện đăng ký thi nghề PT gửi Sở

Thầy Quỳnh

Trực tuần 12A05, 12A1.

Cô Diện

26

18/2-23/2

Thực hiện PPCT tuần 25. Tuần 5 Kì 2

GV

Bồi dưỡng học sinh giỏi 11,

GV Bồi dưỡng

Tổ chức SHCM theo NCBH, dạy học theo chủ đề môn học

Tổ , nhóm CM

Hướng dẫn TTSP Tuần 2

BCĐ, GVHD

Kiểm tra chuyên đề đổi mới PPDH một số GV

CM

Lập danh sách HSG khối 11 gửi Sở

Cô Bằng- GVBD

Trực tuần: 12A2, 12B

Cô Diện

27

25/2-02/3

Thực hiện PPCT tuần 26. Tuần 6 Kì 2

GV

Bồi dưỡng học sinh giỏi 11,

GV Bồi dưỡng

Hướng dẫn TTSP Tuần 3

BCĐ, GVHD

Dạy thêm học thêm;

GVBD

Họp Chi bộ

Đảng viên

Họp cơ quan

Toàn cơ quan

Trực tuần: 12D1, 12D2

Cô Diện

 

Công tác trọng tâm: - Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

- Triển khai thực tập sư phạm;

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 11;