KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Tuần 5 - Học kỳ 2)

NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 10/02/2020- 15/02/2020).

Thầy Hồ Đình Quỳnh

Trực tuần: 10D2-GVCN: Phạm Thị Ngân; 10D3-GVCN: Nghiêm Thị Thùy Mai

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

 

10/02

7h30: Họp BGH chủ trì đoàn thể

8h30: Họp Ban chỉ đạo phòng , chống dịch viêm phổi cấp

Thành phần: Theo Quyết định

9h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng: Giới thiệu đại biểu tham gia Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015-2020

Thành phần: BGH, chủ trì đoàn thể, tổ trưởng CM, TBTrND, TKHĐ trường, Thư ký Hội nghị.

14h30: Họp bộ phận hành chính

Cô Hoa

 

3

11/02

7h15: Họp HĐ tự đánh giá CLGD nhà trường

Thành phần theo QĐ

14h15: Họp Hội đồng trường

Cô Bằng

 

4

12/02

- HĐ tự đánh giá CLGD nhà trường làm việc. Hoàn thành báo cáo tiêu chí theo sự phân công

- Văn thư in sổ điểm điện tử kỳ 1

HĐ tự đánh giá CLGD nhà trường làm việc Hoàn thành báo cáo tiêu chí theo sự phân công

Thầy Quỳnh

 

5

13/02

HĐ tự đánh giá CLGD nhà trường làm việc

Mã hóa minh chứng

 

HĐ tự đánh giá CLGD nhà trường làm việc

Mã hóa minh chứng

Cô Hoa

 

6

14/02

 

HĐ tự đánh giá CLGD nhà trường làm việc

Chuyển mã hóa minh chứng cho các thành viên

HĐ tự đánh giá CLGD nhà trường làm việc

Các thành viên hoàn thiện báo cáo

Cô Bằng

 

7

15/02

 

7h30: Họp chi bộ

10h00: Họp GVD bồi dưỡng HSG tỉnh, Phụ huynh, học sinh đội tuyển HSG; BGH, Trưởng ban ĐD CMHS trường.

 

Thầy Quỳnh

 

CN

16/02

 

 

 

 

 

 

- Trường sẽ cập nhật văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT để điều chỉnh và bổ sung nội dung công tác tuần, thông báo kịp thời đến toàn thể CB,GV,NV.

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 24

Năm học: 2019- 2020

Từ ngày 10/02 – 15/02/2020

I. Chuyên môn:

GVBM bằng nhiều hình thức khác nhau như qua email, Zalo, Facebook, tin nhắn cung cấp tài liệu ôn tập giải đáp, giúp đỡ học sinh kịp thời; hướng dẫn HS học trực tuyến qua kênh tuyensinh.com; ôn tập các kiến thức đã học; đọc bài trong sách giáo khoa và nghiên cứu bài mới tiếp theo. Hướng dẫn HS gửi kết quả bài làm, kết quả ghi chép việc tự học về cho giáo viên.

II. Công tác chủ nhiệm

- GVCN, bằng nhiều hình thức khác nhau như qua email, Zalo, Facebook, tin nhắn để nắm bắt tình hình học sinh: Sức khỏe, học tập; phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác phòng, tránh dịch bệnh cho học sinh; có biện pháp quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học;

        - Báo cáo BGH về những tình huống bất thường xãy ra đối với học sinh lớp CN;

III. Công tác phòng chống dịch bệnh:

- Ban phòng chống dịch bệnh trực và tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, học sinh, GV, NV về tình hình dịch bệnh;

        - Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh để thông báo đến CBGV, NV, HS, PH. Kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh.

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

        - Chỉ đạo VSMT đảm bảo vệ sinh trường học và các công trình WC.

- Sửa chữa CSVC trong nhà trường: Điện, bàn ghế, nền nhà…

V. Công tác khác:

- Triển khai công tác tự đánh giá CLGD;

- Họp chi bộ

- Gặp mặt GVBD, PH, HS đội tuyển dự thi HSG tỉnh

- Hoàn thiện đăng ký thi nghê PT;

- Hoàn thiện danh sách, hồ sơ đoàn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cụm huyện tại Yên Thành nạp về phòng GD&ĐT;

- Hoàn thiện và nạp danh sách đoàn vận động viên tham gia Hội thao QPAN nạp về Sở GD&ĐT;

 

BGH