KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 10/12/2018- 15/12/2018).

Trực BGH: Thầy Hồ Đình Quỳnh

Trực tuần: 10A05-GVCN: Nguyễn Thanh Hải; 10A06-GVCN: Lê Văn Tín

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

 

17/12

Dạy và học 10,11,12;

Hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ đề tháng 12

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T. Ngọc

    T. Trầm

 

C: T. Trầm

3

 

18/12

Dạy và học 10,11,12;

 

Kiểm tra hồ sơ trường chuẩn Quốc gia. Thành phần:  Hội đồng tự  kiểm tra theo Quyết định.

Trực tuần: 10A06

Cô Bằng

 

4

 

19/12

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Thầy Quỳnh

S: T. Trầm

    T. Ngọc

 

C: T. Ngọc

5

 

20/12

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T.Trầm

    T. Ngọc

 

C: T. Thuần

6

 

21/12

 

Dạy và học 10,11,12.

8h50: Họp giao

Thành phần: BGH, Chủ trì đoàn thể.

Học thêm, dạy thêm 3 khối

Bồi dưỡng HSG khối 11

Trực tuần: 10A05

 

Cô Bằng

S:  T. Ngọc

     T. Thuần

 

C: T. Ngọc

 

7

 

22/12

Dạy và học 10,11,12.

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

     T. Ngọc

 

C: T. Thuần

CN

23/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 17

Từ ngày 17/12 – 22/12/2018

I. Chuyên môn:

- Thực hiện TKB số 05 (TKB mới thực hiện từ 17/12) - tuần 17;

- Bồi dưỡng HSG khối 11; công bố kết quả bài thi thi khảo sát HSG lần 1. Công bố kết quả thi thực hành GVDG cấp trường.

- Các nhóm chuyên môn thống nhất ma trận đề kiểm tra học kỳ.

- Kiểm tra sổ đầu bài học thêm buổi chiều.

II. Công tác chủ nhiệm

- Các lớp: 12D5,11D05(BHYT), 11A01, 11A02,11A1, 11D4, 12A03, 12A2 (Xe đạp); 11D4 (HP) chưa hoàn thành, GVCN báo cáo cho Cô Hoa (PHT) lý do chậm.

- Cấm học sinh sử dụng, mua bán, tàng trử các loại pháo; nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nền nếp học tập, không được đưa đồ ăn lên lớp học.

- Có giải pháp đối với học sinh vắng trên 10 buổi học chính khóa, học thêm. Các lớp 11A5, 12A05, 12D6 báo lại kết quả họp PH học sinh vắng học buổi chiều cho Cô Hoa PHT.

- Đôn đốc HS chăm sóc các bồn hoa đã được nhà trường phân công.

III. Nề nếp dạy và học:

- Kiểm tra thực hiện sổ đầu bài tuần 17–  Thầy Quỳnh;

- Thống nhất quy định kiểm tra nề nếp học buổi chiều:

+ BNN kiểm tra sỹ số đầu buổi.

+ Giám hiệu trực chấm công giáo viên dạy.

- GV dạy buổi chiều nếu thay buổi lịch dạy phải báo cho Hiệu trưởng (theo mẫu quy định); điểm danh trong sổ đầu bài học thêm

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Ban Lao động triển khai cắt tỉa các bồn cây cảnh, cây xanh trong khuôn viên trường. Kiểm tra an toàn của hệ thống quạt trần trong trường học.

V. Công tác khác:

- Cấp phát thẻ BHYT cho học sinh.

- Tiếp tục phối hợp với Công an xã Quỳnh Hồng và Công an huyện đảm bảo ANTH, ATGT,

- Hội đồng tự kiểm tra công nhận lại trường CQG rà soát lần 1;

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ đề tháng 12 (nhóm GDQP).

- Triển khai quy trình vận động xã hội hóa tăng cường CSVC cho nhà trường.

BGH