SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19

NĂM HỌC 2019-2020 (Từ ngày 30/12/2019- 04/01/2020).

Trực BGH: Cô Nguyễn Thị Xuân Bằng ;

Trực tuần: 11D3 - GVCN: Hoàng Thị Yến Minh; 11D4- GVCN: Phan Âu Sao Mai;

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

30/12

Dạy và học 10,11,12;

 

Thi KHKT cấp tỉnh

- 13h30: Hội đồng coi kiểm tra bắt đầu làm việc

Kiểm tra:

Môn Toán- Anh khối 12

 

- Thi KHKT cấp tỉnh

Cô Hoa

S: T. Thuần

     T. Ngọc

C: T. Ngọc

3

31/12

Dạy và học 10,11,12;

 

Thi KHKT cấp tỉnh

- 13h30: Hội đồng coi kiểm tra bắt đầu làm việc

Kiểm tra: Môn Văn khối 10

- 15h45: Tổng kết thi thực hành GVDG tỉnh

Thành phần: 11 GV DG tỉnh, BGH, CTCĐ;

 

Trực tuần: 11D3

Cô Bằng

S: T.Thuần  

     T. Trầm                             

4

01/01

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

Thầy Quỳnh

 

5

02/01

Dạy và học 10,11,12.

 

 

Dạy thêm, học thêm

Cô Hoa

S: T. Trầm

     T. Ngọc

 

C: T. Thuần

6

03/01

 

Dạy và học 10,11,12.

 

Tiết 3: Giao ban

Thành phần: BGH,  Chủ trì đoàn thể.

Nạp bài và phiếu chấm các môn KTHK tập trung

Dạy thêm, học thêm

 

Trực tuần: 11D4

 

Cô Bằng

S: T. Thuần

     T. Ngọc

C: T. Ngọc

7

04/01

Dạy và học 10,11,12.

 

Hoàn thành duyệt hạnh kiểm học sinh 3 khối

Dạy thêm, học thêm

 

Hoàn thành duyệt hạnh kiểm học sinh 3 khối

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

    T. Ngọc

C: T. Thuần

CN

05/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 19 - NĂM HỌC 2019- 2020

 

I. Chuyên môn:

- GV đăng kí dạy bù để đảm bảo kế hoạch thực hiện PPCT kì 1; Bản đăng ký phải được phê duyệt của BGH để kiểm tra và theo dõi;

- Thực hiện phân phối chương trình tuần 19 thực học;

- Hoàn thành kiểm tra và chấm điểm học kỳ 1 tập trung 3 môn Toán, Văn, Anh khối 10 -12 và các môn không kiểm tra tập trung trả bài cho học sinh;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11;

II. Công tác chủ nhiệm:

- Hoàn thành xếp loại, duyệt hạnh kiểm học sinh học kỳ 1;

- Kiểm tra, rà soát và hoàn thành các khoản đóng góp trong học kỳ 1;

- Nghiêm cấm học sinh sử dụng, mua bán, tàng trử các loại pháo; nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nền nếp học tập;

- Phát thẻ bảo hiểm y tế học sinh; thông báo cho học sinh nạp lại minh chứng đã tham gia BHYT tại địa phương;

III. CSVC- Lao động

- Kiểm tra việc chăm sóc bồn hoa, cây xanh của các lớp được phân công phụ trách;

- Lắp giá đựng đồ cho các lớp;

- Kiểm tra công tác bảo quản CSVC trong kỳ 1.

- Thanh lý các tài sản hư hỏng không thể sử dụng;

- Lao động: Tiếp tục hoàn thiện sân bóng chuyền;

IV. Nề nếp dạy và học – ANTH

- Đoàn trường cung cấp các dữ liệu liên quan đến xếp loại đạo đức HS trong kỳ 1;

- Dự kiến tỷ lệ xếp loại đạo đức học sinh các khối lớp thông báo GVCN, duyệt hạnh kiểm học sinh các khối lớp (Thầy Quỳnh);

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế và kế hoạch giảng dạy trên sổ đầu bài tuần 19 (Cô Bằng).

V. Công việc khác

- Thi KHKT cấp tỉnh;

- Đoàn trường tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng HS trường Quỳnh Lưu 1.

         - Đội tuyển HS dự thi HKPĐ cụm huyện tập luyện chuẩn bị thi đấu;

- Thanh quyết toán các công trình sửa chữa CSVC trong nhà trường;

 

                                                                                                          BGH