KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Tuần 4 - Học kỳ 2)

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 03/02/2020- 08/02/2020).

Trực BGH: Cô Nguyễn Thị Xuân Bằng

Trực tuần: 10B-GVCN: Đậu Thị Thu Hà; 10D1-GVCN: Hồ Thị Hằng

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

 

03/02

Dạy và học 10,11,12;

7h - 7h45:

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Đoàn TTSP ra mắt toàn trường

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

 

Cô Hoa

S: T. Thuần

     T. Ngọc

C: T. Ngọc

3

04/02

Dạy và học 10,11,12;

 

- 14h15-15h00:

Họp BCĐTTSP, GVHD giảng dạy, giáo dục và Đoàn TTSP;

- 15h00: Họp, tổ, nhóm CM

- 16h45; Đoàn trường họp với đoàn TTSP

 Trực tuần 10D1

Cô Bằng

S: T.Thuần  

     T. Trầm                             

4

05/02

Dạy và học 10,11,12;

 

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Thầy Thắng

S: T. Trầm

     T. Thuần      

C: T. Thuần

5

06/02

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T. Trầm

     T. Ngọc

 

C: T. Thuần

6

07/02

 

Nghỉ học, Phòng chống bệnh viêm phổi cấp.

 

 

 

7

08/02

 

Nghỉ học, Phòng chống bệnh viêm phổi cấp.

 

 

 

CN

09/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 23

Từ ngày 03/02 – 08/02/2020

I. Chuyên môn:

- Thực hiện PPCT tuần 3 học kỳ 2- TKB số 6;

- Bồi dưỡng HSG khối 11; lập danh sách chính thức.

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy tuần 1;

II. Công tác chủ nhiệm

- Quản lí nề nếp chuyên cần học sinh sau Tết;

- Hoàn thành duyệt học phí học kỳ 2 chậm nhất vào ngày 07/2/2020 (thứ 6);

- Nhắc học sinh không tham gia BHYT tại trường pho tô BHYT  đã tham gia ở gia đình nạp về cho Cô Diện (YTTH);

- Triển khai kế hoạch trồng cây đầu Xuân.

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giáo dục tuần 1;

- Tăng cường giáo dục học sinh giữ gìn nếp sống văn hóa trong nhà trường, trong các Lễ hội Xuân năm 2020.

III. Nề nếp dạy và học:

- BGH, Ban Nền nếp, bảo vệ tăng cường trách nhiệm trực;

- Đề nghị giáo viên bộ môn điểm diện đầu giờ và ghi thông tin vào sổ đầu bài chính khóa và học thêm;

- Duy trì nền nếp dạy học chính khóa, học thêm;

- Kiểm tra thực hiện sổ đầu bài tuần 23– Cô Bằng;

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Chăm sóc cây.

- Triển khai trồng cây đầu xuân (Khảo sát chủng loại, dự kiến thay đổi cây, vị trí, phương thức trồng);

- Sửa chữa CSVC.

V. Công tác khác:

- Triển khai công tác thực tập sư phạm;

- Tổ chức chương trình mừng Đảng, mừng Xuân;

- Triển khai công tác tự đánh giá CLGD;

- Hoàn thiện danh sách, hồ sơ đoàn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cụm huyện tại Yên Thành nạp về phòng GD&ĐT;

- Hoàn thiện danh sách đoàn vận động viên tham gia Hội thao QPAN nạp về Sở GD&ĐT;

 

BGH