• :
  • :
CHÀO MỪNG 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I

Kế hoạch- Nội dung công tác tuần 26 năm học 2018- 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Tuần 6- học kỳ 2)

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 18/02/2019- 23/02/2019).

Trực BGH: Thầy Hồ Đình Quỳnh

Trực tuần: 12A2-GVCN: Chu Thị Nhung; 12D1-GVCN: Đặng Thị Thu Hiền

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

 

18/02

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T. Ngọc

T. Trầm

 

C: T. Trầm

3

19/02

Dạy và học 10,11,12;

 

14h30: Trực tuần 12D1

Cô Bằng

 

4

20/02

Dạy và học 10,11,12;

 

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Thầy Quỳnh

S: T. Trầm

T. Ngọc

C: T. Ngọc

5

21/02

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T.Trầm

T. Ngọc

C: T. Thuần

6

22/02

 

Dạy và học 10,11,12.

8h50: Họp giao ban

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

Bồi dưỡng HSG khối 11

Trực tuần: 12A2

Cô Bằng

S: T. Ngọc

T. Thuần

 

C: T. Ngọc

 

7

23/02

 

Dạy và học 10,11,12.

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

T. Ngọc

C: T. Thuần

CN

24/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 26

Từ ngày 18/02 – 23/02/2019

I. Chuyên môn:

- Thực hiện thời khóa biểu mới số 2, học kỳ 2;

- Bồi dưỡng HSG khối 11;

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy tuần 2,

II. Công tác chủ nhiệm

- Quản lí nề nếp chuyên cần học sinh sau Tết;

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giáo dục tuần 2;

-Tăng cường giáo dục học sinh giữ gìn nếp sống văn hóa trong nhà trường, trong các Lễ hội Xuân năm 2019.

- GVCN rà soát HS chưa hoàn thành chương trình nghề PT báo cáo BGH nhà trường (báo trực tiếp thầy Quỳnh).

- Tiếp tục triển khai vận động PHHS tài trợ cho nhà trường để tăng cường CSVC, TBDH và hỗ trợ cho hoạt động giáo dục.

- Đôn đốc PHHS nạp kinh phí sử dụng sổ liên lạc điện tử.

III. Nề nếp dạy và học:

- BGH, Ban Nề nếp tăng cường trách nhiệm trực;

- Đề nghị giáo viên bộ môn điểm diện đầu giờ và ghi thông tin vào sổ đầu bài chính khóa và học thêm;

- Duy trì nền nếp dạy học chính khóa, học thêm;

- Kiểm tra thực hiện sổ đầu bài tuần 26 – Thầy Quỳnh;

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Chăm sóc cây. Lập kế hoạch lao động cho các lớp có GSTT.

- Triển khai trồng cây đầu xuân (Khảo sát lại cây, xác định vị trí trồng, phương thức trồng đảm bảo cây phát triển tốt);

- Làm mặt bằng sân GDTC.

V. Công tác khác:

- Hoàn thiện đăng ký thi nghề PT gửi Sở GDĐT;

- Đoàn trường tổ chức, triển khai nhảy khiêu vũ cho học sinh khối 10 và 11; thi nữ sinh duyên dáng tài năng .

- Duyệt học phí theo lịch Sở GDĐT.

 

BGH

Văn bản
Video Clip
Liên kết website