• :
  • :
CHÀO MỪNG 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I

Kế hoạch- Nội dung công tác tuần 27 năm học 2018- 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Tuần 6- học kỳ 2)

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 25/02/2019- 02/03/2019).

Trực BGH: Cô Nguyễn Thị Xuân Bằng

Trực tuần: 12D2-GVCN: Nguyễn Thị Thúy Nga; 12D3-GVCN: Lê Thị Duyên

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

 

25/02

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T. Ngọc

T. Trầm

C: T. Trầm

3

26/02

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối theo TKB chiều thứ 4

Cô Bằng

 

4

27/02

Dạy và học 10,11,12;

 

 

14h15: Họp tổ, nhóm chuyên môn.

15h: Trường phối hợp với trường ĐH Vinh tư vấn hướng nghiệp cho HS khối 11-12.

14h30: Trực tuần 12D3

Thầy Quỳnh

S: T. Trầm

T. Ngọc

C: T. Ngọc

 

5

28/02

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T.Trầm

T. Ngọc

C: T. Ngọc

6

01/03

 

Dạy và học 10,11,12.

9h45: Giao ban mở rộng

Tham gia Lễ ra quân huấn luyện tại sân vận động huyện;

Thành phần: 182 học sinh và 2 GV.

Học thêm, dạy thêm 3 khối

Bồi dưỡng HSG khối 11

Trực tuần: 12D2

Cô Bằng

S: T. Ngọc

T. Thuần

 

C: T. Thuần

 

7

02/03

 

Dạy và học 10,11,12.

Dự kiến tổ chức hoạt động 8/3 cho nữ CBGV

Học thêm, dạy thêm 3 khối

Dự kiến tổ chức hoạt động 8/3 cho nữ CBGV

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

T. Ngọc

C: T. Thuần

CN

03/03

 

- Khảo sát đội tuyển HSG khối 11 lần thứ 3

- Tham gia giải Việt dã do Huyện tổ chức

Thành phần: 100 học sinh và BTV Đoàn trường

Dự kiến tổ chức hoạt động 8/3 cho nữ CBGV

 

Cô Bằng

Thầy Thắng

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 26

Từ ngày 25/02 – 02/03/2019

I. Chuyên môn:

- Thực hiện thời khóa biểu mới số 3, học kỳ 2;

- Bồi dưỡng HSG khối 11;

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy tuần 3; đánh giá tiết 2 giảng dạy.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn qua sổ điểm, sổ đầu bài.

II. Công tác chủ nhiệm

- Quản lí nền nếp chuyên cần và thực hiện ATGT của học sinh;

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giáo dục tuần 3; đánh giá tiết 2 giáo dục;

- Tiếp tục triển khai vận động PHHS tài trợ cho nhà trường để tăng cường CSVC, TBDH và hỗ trợ cho hoạt động giáo dục.

- Đôn đốc PHHS nạp hoàn thành kinh phí theo quy định và thỏa thuận.

III. Nề nếp dạy và học:

- BGH, Ban Nề nếp phối hợp với đoàn TTSP tăng cường lực lượng trực trong học chính khóa và học thêm buổi chiều;

- Đề nghị giáo viên bộ môn điểm diện đầu giờ và ghi thông tin vào sổ đầu bài chính khóa và học thêm;

- Duy trì nền nếp dạy học chính khóa, học thêm;

- Kiểm tra thực hiện sổ đầu bài tuần 27 – Cô Bằng;

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Chăm sóc cây. Các lớp có SVTT thực hiện kế hoạch của ban lao động

- Triển khai trồng và chăm sóc cây đầu xuân;

- Làm mặt bằng sân GDTC.

V. Công tác khác:

- Đôn đốc CCVC thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày 8/3 trong toàn trường;

- Phối hợp với các trường Đại học tư vấn chọn ngành, nghề cho HS;

- Tổ chức cho HS-GV tham gia Lễ ra quân huấn luyện, giải Việt dã và Tháng thanh niên do huyện tổ chức;

- Tham gia tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông do Sở GDĐT tổ chức vào ngày 26/2/2019.

- Đoàn trường triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên.

- Duyệt học phí theo lịch Sở GDĐT.

 

BGH

Văn bản
Video Clip
Liên kết website