KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Tuần 7- học kỳ 2)

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 04/03/2019- 09/03/2019).

Trực BGH: Cô Hồ Thị Minh Hoa

Trực tuần: 12D5-GVCN: Đậu Thị Thu Hà; 12D6-GVCN: Hồ Thị Thúy Vân

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

 

04/03

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T. Ngọc

    T. Trầm

C: T. Trầm

 

3

05/03

Dạy và học 10,11,12;

 

14h15: Họp cơ quan;

16h: Sinh hoạt chi bộ;

14h30: Trực tuần 12D6

Cô Bằng

 

4

06/03

Dạy và học 10,11,12;

 

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Thầy Quỳnh

S: T. Trầm

    T. Ngọc

C: T. Ngọc

 

5

07/03

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T.Trầm

    T. Ngọc

C: T. Ngọc

6

08/03

 

Dạy và học 10,11,12.

9h45: Giao ban BGH,CTCĐ,BTĐT

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

Bồi dưỡng HSG khối 11

Trực tuần: 12D5

Cô Bằng

S:  T. Ngọc

     T. Thuần

 

C: T. Thuần

 

7

09/03

 

Dạy và học 10,11,12.

Tiết 4: Họp GVCN-SVTT

Tiết 5: Gặp mặt đội tuyển HSG khối 11;

Thành phần: BGH, chủ trì các đoàn thể, GV bồi dưỡng, HS đội tuyển, Thường trựcBĐDCMHS, GV đưa HS đi dự thi;

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

     T. Ngọc

C: T. Thuần

CN

10/03

 

Đoàn trường tổ chức Chung kết nữ sinh duyên dáng tại nhà khách UBND huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 27

Từ ngày 04/03 – 09/03/2019

I. Chuyên môn:

- Thực hiện phân phối chương trình tuần 7 học kỳ 2

- Bồi dưỡng HSG khối 11;

- Hoàn thành chương trình GD nghề phổ thông.

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy tuần 4; đánh giá tiết 3 giảng dạy.

II. Công tác chủ nhiệm

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giáo dục tuần 4; đánh giá tiết 3 giáo dục;

- Hoàn thiện hồ sơ tài trợ tăng cường CSVC, TBDH và hỗ trợ cho hoạt động giáo dục.

- Hoàn thành kinh phí trồng cây đầu năm;

III. Nề nếp dạy và học:

- BGH, Ban Nề nếp phối hợp với đoàn TTSP tăng cường lực lượng trực trong học chính khóa và học thêm buổi chiều;

- Đề nghị giáo viên bộ môn điểm diện đầu giờ và ghi thông tin vào sổ đầu bài chính khóa và học thêm;

- Duy trì nền nếp dạy học chính khóa, học thêm;

- Kiểm tra thực hiện sổ đầu bài tuần 27 – Cô Hoa;

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Chăm sóc cây. Các lớp có SVTT thực hiện kế hoạch của ban lao động

- Triển khai trồng và chăm sóc cây đầu xuân;

- Tiếp tục làm mặt bằng sân GDTC.

V. Công tác khác:

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày 8/3 trong toàn trường

+ Tổ chức thao giảng;

+ Tổ chức thi khiêu vũ giữa các lớp trong 15 phút giữa giờ;

+ Chung kết cuộc thi nữ sinh duyên dáng;

- Tập huấn phần mềm kế toán HCSN theo thông tư 107/TT-BTC.

- Thẩm định chế độ hỗ trợ học sinh và nhà trường theo lịch Sở GDĐT.

- Chuẩn bị đưa đoàn HSG khối 11 dự thi tại trường Lê Viết Thuật.

 

BGH