KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Tuần 8- học kỳ 2)

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 11/03/2019- 16/03/2019).

Trực BGH: Cô Nguyễn Thị Xuân Bằng

Trực tuần: 10A01-GVCN: Trần Ngọc Minh; 10A02-GVCN: Nguyễn Thị Hoài Đức

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

 

11/03

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T. Ngọc

T. Trầm

C: T. Trầm

 

3

12/03

Dạy và học 10,11,12;

 

Học bù TKB sáng thứ 7 (tuần 27)

Tiết 1: Bắt đầu từ 13h45

Cô Bằng

 

4

13/03

Dạy và học 10,11,12;

 

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Thầy Quỳnh

S: T. Trầm

T. Thuần

C: T. Ngọc

 

5

14/03

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

15h: Đưa đoàn HS tham dự kỳ thi HSG tỉnh ( 3 môn thi chiều 15/3)

Cô Hoa

S: T.Trầm

T. Ngọc

C: T. Ngọc

6

15/03

 

Dạy và học 10,11,12.

8h50: Giao ban BGH,CTCĐ,BTĐT

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

14h30: Hội ý Giáo viên dạy nghề PT; Kiểm tra hồ sơ Nghề PT.

14h30:Trực tuần: 10A01

15h: Đưa đoàn HS tham dự kỳ thi HSG tỉnh (7 môn thi ngày 16/3)

Cô Bằng

S: T. Ngọc

T. Trầm

 

C: T. Thuần

 

7

16/03

 

Dạy và học 10,11,12.

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

17h: Đón đoàn HS dự thi HSG về trường.

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

T. Trầm

C: T. Thuần

CN

17/03

 

7h00: Dự kiến tổ chức ngày Hội Đoàn viên

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 11/03 – 16/03/2019

I. Chuyên môn:

- Thực hiện phân phối chương trình tuần 8 học kỳ 2;

- BGH, Tổ chuyên môn dự giờ Tổ Toán- Tin;

- Học bù chương trình sáng thứ 7 tuần 27 vào chiều thứ 3.

- Đưa đoàn HS khối 11 dự thi HSG cấp tỉnh tại TP Vinh;

- Hoàn thành hồ sơ nghề PT chuẩn bị cho đoàn kiểm tra chéo của Sở GD&ĐT

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy tuần 5; đánh giá tiết 4 giảng dạy.

II. Công tác chủ nhiệm

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giáo dục tuần 5; đánh giá tiết 4 giáo dục;

- Hoàn thiện hồ sơ tài trợ tăng cường CSVC, TBDH và hỗ trợ cho hoạt động giáo dục; quyết toán các khoản đóng góp đã thông báo;

- GVCN 12 phối hợp với Phụ huynh quản lí, giám sát việc học sinh làm Kỉ yếu;

- Nhắc nhở học sinh tiết kiệm điện; không mua thức ăn trong giờ học, xả rác bừa bãi; không sử dụng xe phân khối lớn.

III. ANTH, nền nếp dạy và học:

- Tuyên truyền, tăng cường công tác phòng, chống ma túy, “bóng cười”, “ Cỏ Mỹ”;

- BGH, Ban Nề nếp, bảo vệ: Đảm bảo thời gian trực, giải quyết công việc phát sinh trong buổi trực;

- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT

- Duy trì nền nếp dạy học chính khóa, học thêm;

- Kiểm tra thực hiện sổ đầu bài tuần 28 – Cô Bằng;

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Tiếp tục chăm sóc cây, bồn hoa; các lớp có SVTT thực hiện theo kế hoạch của ban lao động;

- Tiếp tục làm mặt bằng sân GDTC. Vệ sinh trên mái tôn trước nhà A và nhà máy lọc nước.

V. Công tác khác:

- Tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, PBGDPL, ANTH, PCMT, TP và công tác Đoàn nạp báo cáo về Sở GD&ĐT.

- UBKT Công đoàn ngành kiểm tra hoạt động Công đoàn trường.

- Đoàn duy trì tổ chức thi khiêu vũ giữa các lớp trong 15 phút giữa giờ;

- Sơ kết TTSP

BGH