KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Tuần 9- học kỳ 2)

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 18/03/2019- 23/03/2019).

Trực BGH: Cô Nguyễn Thị Xuân Bằng

Trực tuần: 10A03-GVCN: Phạm Mạnh Quyết; 10A04-GVCN: Phan Thị Thái

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

 

18/03

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

 

Cô Hoa

S: T. Ngọc

T. Trầm

C: T. Trầm

 

3

19/03

Dạy và học 10,11,12;

 

14h00:Kiểm tra hồ sơ, điều kiện thi nghề PT tại trường QL4.

- Ôn thi THPT Quốc gia.

14h30: Trực tuần 10A04

Cô Bằng

 

4

20/03

Dạy và học 10,11,12;

 

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

14h00:Kiểm tra hồ sơ, điều kiện thi nghề PT tại trường QL1

Thầy Quỳnh

S: T. Trầm

T. Thuần

C: T. Ngọc

 

5

21/03

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

Cô Hoa

S: T.Trầm

T. Ngọc

C: T. Ngọc

6

22/03

 

Dạy và học 10,11,12.

8h50: Giao ban BGH,CTCĐ,BTĐT

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

14h30:Trực tuần: 10A03

 

Cô Bằng

S: T. Ngọc

T. Trầm

 

C: T. Thuần

 

7

23/03

 

Dạy và học 10,11,12.

 

Học thêm, dạy thêm 3 khối

Thi thử THPT Quốc gia lần thứ 2: Toán, Anh

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

T. Trầm

C: T. Thuần

CN

24/03

 

Thi thử THPT Quốc gia lần thứ 2: Tổ hợp môn KHXH, KHTN

Thi thử THPT Quốc gia lần thứ 2: Môn Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ ngày 18/03 – 23/03/2019

I. Chuyên môn:

- Thực hiện phân phối chương trình tuần 9 học kỳ 2;

- BGH, tổ chuyên môn dự giờ tổ Tự nhiên;

- Hoàn thành danh sách học sinh thi HSG khối 10 cấp trường;

- Kiểm tra hồ sơ và các điều kiện cho thi nghề phổ thông tại Quỳnh Lưu 1 và Quỳnh Lưu 4.

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy tuần 6; đánh giá tiết 5 giảng dạy.

II. Công tác chủ nhiệm

- Hướng dẫn sinh viên thực tập giáo dục tuần 6; đánh giá tiết 5 giáo dục;

- Phối hợp với Ban thanh tra, tài vụ kiểm tra các khoản đóng góp của học sinh, công khai cho phụ huynh việc tiếp nhận tài trợ tăng cường CSVC;

- GVCN 12 tiếp tục phối hợp với Phụ huynh quản lí, giám sát việc học sinh làm Kỉ yếu;

- Học sinh chưa tham gia BHTY ở gia đình thì phải đăng ký tham gia tại trường chậm nhất vào sáng thứ 6 ngày 22/3 (gặp cô Diện).

III. ANTH, nền nếp dạy và học:

- Tiếp tục tuyên truyền, tăng cường công tác phòng, chống ma túy, “bóng cười”, “ Cỏ Mỹ”;

- BGH, Ban Nề nếp, bảo vệ: Đảm bảo thời gian trực, giải quyết công việc phát sinh trong buổi trực;

- Duy trì nền nếp dạy học chính khóa, học thêm;

- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn qua sổ đầu bài tuần 29 – Cô Bằng;

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Tiếp tục chăm sóc cây, bồn hoa; các lớp có SVTT thực hiện theo kế hoạch của ban lao động; làm mặt bằng sân GDTC.

V. Công tác khác:

- Hoàn thành báo cáo tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, PBGDPL, ANTH, PCMT, TP và công tác Đoàn nạp về Sở GD&ĐT.

- BCH Công đoàn chuẩn bị hồ sơ làm việc với UBKT Công đoàn ngành. Tham gia tập huấn nghiệp vụ KT, CNUBKT Công đoàn;

- Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo Rô bốt tỉnh nghệ An lần thứ nhất.

- Tham gia Chương trình trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên” và Hội thảo Kết nối công tác Đoàn trường học tại trường ĐH Vinh.

BGH