KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Tuần 11- học kỳ 2)

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 01/4/2019- 06/04/2019).

Trực BGH: Thầy Hồ Đình Quỳnh

Trực tuần: 10A07-GVCN: Bùi Thị Hân; 10A1-GVCN: Hồ Thị Anh Tuấn

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

01/04

Dạy và học 10,11,12;

Đoàn TTSP chia tay học sinh, GV trong giờ chào cờ

Học thêm, dạy thêm, học GDQP

Thi HSG khối 10

Cô Hoa

S: T. Ngọc

    T. Trầm

C: T. Trầm

 

3

02/04

Dạy và học 10,11,12;

Tiết 5: Hội ý cấp ủy.

14h15:Họp Cơ quan

15h30- 16h:Tổng kết TTSP

Thành phần: Đoàn TTSP – Toàn thể HĐ sư phạm;

16h: Sinh hoạt chi bộ

14h30: Trực tuần 10A07

Thi HSG khối 10

Cô Bằng

 

4

03/04

Dạy và học 10,11,12;

 

 

Học thêm, dạy thêm, học GDQP

Thi HSG khối 10

Thầy Quỳnh

S: T. Trầm

    T. Thuần

C: T. Ngọc

 

5

04/04

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm, học GDQP

Thi HSG khối 10

Cô Hoa

S: T.Trầm

    T. Ngọc

C: T. Ngọc

6

05/04

Dạy và học 10,11,12.

 

8h50: Họp giao ban

Thành phần: BGH, CTĐT

Học thêm, dạy thêm, học GDQP

Thi HSG khối 10

14h30:Trực tuần: 10A1

15h: Trường mời PH-HS khối 12 ý thức học tập kém bàn về công tác phối hợp quản lý HS.

Cô Bằng

S:  T. Ngọc

     T. Trầm

 

C: T. Thuần

 

7

06/04

Dạy và học 10,11,12.

 

Học thêm, dạy thêm, học GDQP.

Thi HSG khối 10

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

     T. Trầm

C: T. Thuần

CN

07/04

Thi HSG khối 10

Thi HSG khối 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 01/04 – 06/04/2019

I. Chuyên môn:

- Thực hiện phân phối chương trình tuần 11 học kỳ 2;

- Thông báo việc thực hiện quy chế chuyên môn qua sổ điểm chính và tiến độ vào điểm trên phần mềm vnEdu, sổ đầu bài học khối.

- BGH, tổ chuyên môn dự giờ tổ Toán- Tin;

- Thi HSG khối 10 cấp trường, công bố điểm thi thử THPT Quốc gia;

- Nạp SKKN về Sở;

- Hoàn thành hồ sơ tổng kết thực tập giảng dạy cuối khóa nạp về cô Bằng.

II. Công tác chủ nhiệm

- Quyết toán học phí, học thêm tháng 3; Xếp loại hạnh kiểm HS tháng 3;

- Hoàn thành hồ sơ tổng kết thực tập giáo dục cuối khóa nạp về cô Hoa.

- Tăng cường công tác quản lý và duy trì sĩ số học sinh;

- Chủ nhiệm 12:

+ Tiếp tục phối hợp với GVBM quản lý học sinh tham gia chương trình ôn thi THPT quốc gia, báo cáo danh sách học sinh vắng học ôn vào cuối tuần (theo mẫu) nạp về BGH; phân loại học sinh theo học lực để tham mưu cho nhà trường trong việc phụ đạo thêm về kiến thức các môn thi THPT quốc gia;

+ Phối hợp chặt chẽ để nhận được nhiều hơn nữa sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trong công tác quản lý ôn thi THPT quốc gia

+ Thông báo tiến độ thu tiền học thêm thi THPTQG.

III. ANTH, nền nếp dạy và học:

- BGH, Ban Nề nếp: Kiểm tra sỹ số học thêm, học ôn thi; GV dạy điểm diện hàng buổi.

- Duy trì nền nếp dạy học chính khóa, học thêm;

- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn qua sổ đầu bài tuần 31;

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Hoàn thành báo cáo rà soát nhà vệ sinh và công trình nước sạch của nhà trường nạp Sở GDĐT

- Tiếp tục chăm sóc cây, bồn hoa, tăng cường tưới nước cho cây; tổ chức tổng vệ sinh trong khu vực trường, hành lang trước trường;

- Tiếp tục phối hợp với UBND, xã Quỳnh Hồng đảm bảo vệ sinh hành lang trước cổng trường;

- ATTP của căng tin đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

V. Công tác khác:

- Duyệt KHPT nhà trường năm 2019- 2020 tại huyện (Thứ 2 ngày 01/4);

- Tập huấn phần mềm hồ sơ thi THPT Quốc gia (Thứ 4 ngày 03/4);

- Tổng kết TTSP cuối khóa, hoàn thành hồ sơ báo cáo BCĐ tỉnh;

 

BGH