KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Tuần 13- Học kỳ 2)

NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 15/4/2019- 20/04/2019).

Trực BGH: Hồ Thị Minh Hoa

Trực tuần: 10D1-GVCN: Hồ Thị Liên Minh; 10D2-GVCN: Nghiêm Thị Thùy Mai

 

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Trực

BGH

Trực Đoàn

nền nếp

2

15/04

Nghỉ Giổ tổ Hùng Vương

 

 

 

3

16/04

Dạy và học 10,11,12;

Hội đồng làm phách thi nghề phổ thông làm việc

Học thêm, dạy thêm, học GDQP

 

Hội đồng làm phách thi nghề phổ thông làm việc

- Trực tuần 10A2

Cô Bằng

 

4

17/04

Dạy và học 10,11,12;

 

Chấm thi nghề phổ thông

 

Học thêm, dạy thêm, học GDQP

 

Chấm thi nghề phổ thông

Thầy Quỳnh

S: T. Trầm

T. Thuần

C: T. Ngọc

 

5

18/04

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm, học GDQP.

 

Cô Hoa

S: T.Trầm

T. Ngọc

C: T. Ngọc

6

19/04

Dạy và học 10,11,12;

 

Học thêm, dạy thêm, học GDQP.

Kiểm tra định kì hồ sơ giáo viên

Cô Bằng

S: T. Ngọc

T. Trầm

 

C: T. Thuần

 

7

20/04

Dạy và học 10,11,12.

 

Học thêm, dạy thêm, học GDQP.

 

Thầy Quỳnh

S: T. Thuần

T. Trầm

C: T. Thuần

CN

21/04

Dự kiến họp phụ huynh khối 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 08/04 – 13/04/2019

I. Chuyên môn:

- Thực hiện TKB mới (TKB số 10)

- Thực hiện phân phối chương trình tuần 13 học kỳ 2;

- Bố trí dạy thay cho các GV tham gia chấm thi nghề PT;

- BGH, tổ chuyên môn dự giờ tổ Tự nhiên;

- Kiểm tra định kì hồ sơ giáo viên (Tổ kiểm tra nội bộ thực hiện);

- Công bố kết quả thi HSG khối 10;

II. Công tác chủ nhiệm

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đạo đức, lối sống của học sinh, báo cáo kịp thời cho BGH và BNN những tình huống phức tạp xảy ra; dành thời gian nhắc nhở học sinh về các nội dung: Bạo lực học đường, an ninh, an toàn trường học, ứng xử có văn hóa;

- Quản lý nề nếp học thêm, học ôn thi khối 12

- Tiếp tục hoàn thành các khoản đóng góp.

III. ANTH, nền nếp dạy và học:

- BGH, Ban Nề nếp: Kiểm tra sỹ số học thêm, học ôn thi; GV dạy điểm diện hàng buổi.

- Tiếp tục phối hợp với công an và chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường của học sinh trong và ngoài nhà trường;

- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn qua sổ đầu bài chính khóa và học thêm tuần 33- Thầy Quỳnh;

IV. Lao động, vệ sinh môi trường- CSVC

- Tiếp tục chăm sóc cây, bồn hoa, tăng cường tưới nước cho cây; vệ sinh trong khu vực trường, hành lang trước trường, tường, trần lớp học.

V. Công tác khác:

- Hoàn thành hồ sơ thi THPT Quốc gia;

- Chấm thi lý thuyết Nghề phổ thông;

- BGH gặp mặt truyền thống Hội học sinh cấp 3 Quỳnh Lưu tại Hà Nội.

- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn công tác của Sở GDĐT về trường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề li, phong cách làm việc trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và công tác tư vấn học đường.

 

BGH