LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019.

 

Tuần

Nội dung công tác

Thực hiện

 

 

 

27

04/3-09/3

Trực GBH: Cô Hoa

Thực hiện PPCT tuần 27 – Tuần 7 Kì 2

GV

Bồi dưỡng học sinh giỏi 11,

GV Bồi dưỡng

Dạy thêm học thêm;

GVBD

Họp cơ quan

Toàn thể CBGVNV

Sinh hoạt chi bộ

Đảng viên

Hướng dẫn TTSP Tuần 4. Đánh giá Tiết 3

BCĐ, GVHD

Rà soát kiểm tra việc thực hiện chương trình GDNPT

BGH-GV dạy nghề

Gặp mặt Đội tuyển HSG 11

BGH, Chủ trì đoàn thể, PH

Họp GVCN

BGH- GVCN-SVTT

Đăng ký thi THPT Quốc gia

BGH-GVCN-HS

Chung kết nữ sinh duyên dáng

Đoàn trường

Trực tuần: 12D4, 12D5

Cô Diện, Tuyết

28

11/3-16/3

Trực GBH: Cô Bằng

Thực hiện PPCT tuần 28 – Tuần 8 Kì 2;

GV

Thi học sinh giỏi tỉnh Khối 11( 14/3-16/3)

Đội tuyển

Dạy thêm học thêm;

GVBD

Kiểm tra chương trình GDNPT khối 11-12

BGH-GV dạy nghề

Học bù thứ 7 (02/3/2019)

GV-HS Toàn trường

BGH, Tổ chuyên môn dự giờ tổ Toán- Tin

BGH+TCM

Hướng dẫn TTSP Tuần 5. Đánh giá Tiết 4; Sơ kết TTSP

BCĐ, GVHD

Trực tuần: 12D6, 10A01.

Cô Diện, Tuyết

29

18/3-23/3

Trực GBH: Thầy Quỳnh

Thực hiện PPCT tuần 29 - tuần 9 – Kì 2

GV

Dạy thêm học thêm;

GV

BGH, tổ CM dự giờ Tổ Tự nhiên

BGH+Tổ CM

Hướng dẫn TTSP tuần 6. Đánh giá Tiết 5

GVHD

Kiểm tra hồ sơ thi nghề phổ thông

BGH-GV dạy nghề

Thi thử THPT Quốc gia lần 2

HĐ coi thi

Trực tuần: 10A02, 10A03

Cô Diện, Tuyết

30

25/3-30/3

Trực GBH: Cô Hoa

Thực hiện PPCT tuần 30; Tuần 10-Kì 2

GV

Họp tổ, nhóm chuyên môn thông qua đề cương SKKN

Tổ, nhóm chuyên môn

BGH, tổ CM dự giờ tổ Xã hội

BGH, tổ CM

Kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3 (Thứ 3 – 26/3)

Đoàn trường

Hướng dẫn TTSP tuần 7. Đánh giá Tiết 6.

BCĐ+GVHD

 

 

Trực tuần 10A04,10A05.

Cô Diện, Tuyết

 

Công tác trọng tâm:

- Thi HSG tỉnh, Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2019.

- Chuẩn bị thi Nghề phổ thông.