SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2019.

 

 

Tuần

Nội dung công tác

Thực hiện

 

31

1/4 - 6/4

Trực GH: Thầy Quỳnh

Thực hiện PPCT tuần 31, Tuần 11 - kì 2

Giáo viên

 Dạy thêm học thêm; Học quốc phòng

Giáo viên

Họp cơ quan.

Toàn thể cơ quan

Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4

Toàn thể Đảng viên

BGH, tổ chuyên môn dự giờ Tổ Văn - Anh

BGH+ Tổ CM

Tổng kết TTSP cuối khóa                               

GVHD+BCĐ

Thi HSG khối 10

HĐT

Trực tuần: 10A07; 10A1

VSMT, cô Diện

32

8/4-13/4

Trực GH:

Cô Bằng

Thực hiện PPCT tuần 32; Tuần 12 – Kì 2

Giáo viên

Học sinh cũ và tổ chức Hàn Quốc trao học bổng cho HS

 

 Dạy thêm học thêm; Học quốc phòng

Giáo viên

BGH, Tổ CM dự giờ Tổ Toán - Tin

BGH, Tổ CM

Thi Nghề Phổ thông (11,12/4)

Hội đồng thi

Tham gia Hội chợ việc làm do UBND huyện tổ chức

 

Hoàn thành dự liệu hồ sơ tuyển sinh 12.

Thầy Lĩnh

Trực tuần, trực thi Nghề PT: 10A2, 10B

VSMT, cô Diện

33

15/4-20/4

Trực GH:

Cô Hoa

Thực hiện PPCT tuần 33, tuần 13 – Kì 2

Giáo viên

Dạy thêm học thêm; Học Quốc phòng

Giáo viên

BGH, tổ chuyên môn dự giờ tổ Tự nhiên

BGH, Tổ CM

Chấm thi lý thuyết Nghề PT (16-19/4)

HĐT

Trực tuần: 10D1, 10D2

VSMT, cô Diện

34

22/4-27/4

Trực GH: Thầy Quỳnh

Thực hiện PPCT tuần 34, tuần 14 – kì 2;

Giáo viên

 Dạy thêm học thêm; học quốc phòng, học bù chương trình

Giáo viên

BGH, Tổ chuyên môn dự giờ tổ Xã hội

BGH, Tổ CM

Duyệt kết quả Nghề PT

T. Quỳnh

Trực tuần: 10D3, 10D4;

VSMT, cô Diện

 

  Công tác trọng tâm:    - Tổng kết TTSP; thi HSG khối 10

                                        - Coi thi, chấm thi nghề phổ thông;

                                        - Ôn tập thi THPT 2019.