LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5, NĂM 2019.

 

Tuần

Nội dung công tác

Thực hiện

 

 

 

35

29/4-04/5

Thực hiện phân phối chương trình tuần 35

GVBM

Hoàn thành điểm tổng kết học kì 2 và cả năm khối 12

GVBM

Hoàn thành đề, đáp án KTHK 2 tập trung khối 10,11;

GVBM

Ôn tập THPT Quốc gia.

GV dạy 12

Kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia

Sở GDĐT

Hoàn thành dự kiến xếp loại đạo đức khối 12;

HT+GVCN 12

Trực tuần: 11A03, 11A04

Cô Diện

 

 

 

36

06-11/5

Thực hiện phân phối chương trình tuần 36

GVBM

Kiểm tra, chấm kiểm tra học kì II tập trung khối 10,11

GV

Duyệt hạnh kiểm khối 12

GVCN 12

GVBM vào điểm trong sổ điểm chính, học bạ khối 12

GV

Ôn tập thi THPT Quốc gia;

HĐCT

Thi thử THPT quốc gia khối 12

HĐCT

Hoàn thành điểm tổng kết 12, xếp loại đạo đức khối 12

GV dạy 12

Tổng kết TTSP tại Sở GDĐT

Cô Bằng

Kiểm tra việc thực hiện chương trình, KH ôn tập thi THPTQG

Phòng GDTrH

Tập huấn nhập dự liệu thi TS vào lớp 10

Thầy Tuyển

Gửi dự kiến xếp loại đạo đức 10,11 cho GVCN

Đoàn+Ban NN

Trực tuần: 11A05, 11A1;

Cô Diện

 

 

 

 

37

13/5-18/5

Thực hiện phân phối chương trình tuần 37

GVBM

Cơ bản hoàn thành chương trình 10,11

GVBM

Hoàn thành kiểm tra học kì các môn không thi tập trung (10,11)

GVBM

Thi thử THPT quốc gia khối 12

Hội đồng coi thi

Hoàn thành điểm tổng kết năm học.

GVBM

Hoàn thành xếp loại đạo đức khối 10,11.

GVCN10,11

Nhận hồ sơ dự thi 10 THPT 2017-2018: 15/6 hoàn thành

Cô Mơ

Hoàn thành dự liệu thi 10. Nạp phòng KTKĐCLGD

Thầy Tuyển

Hội nghị toàn ngành GDĐT

Sở GDĐT

Thanh tra chuyên ngành về công tác đánh giá, xếp loại học sinh, dạy thêm học thêm

Sở GDĐT

Hoàn thành các dự liệu thi đua tập thể lớp;

BGH+Đoàn

Trực tuần: 11A2, 11A3

Cô Thu

 

 

 

38

20/5-25/5

Họp Hội đồng thi đua tập thể học sinh

Hội đồng thi đua

Kết thúc ôn thi 12. Hoàn thành chương trình 10,11.

GV

Họp cơ quan. Sinh hoạt chi bộ tháng 5

Cơ quan+Chi bộ

Họp chủ tịch Hội đồng thi 10 (24/5)

Hiệu trưởng

Chuẩn bị tổng kết năm học

BGH+Đoàn+HC

Họp tổ chuyên môn xếp loại thi đua, xếp loại giáo viên

Tổ chuyên môn

Nạp các báo cáo về Sở GD&ĐT.

BGH

Trực tuần: 11A4, 11A5

Cô Diện

 

39

27/5-01/6

Tổng kết năm học 2015-2016: DK: 27/5

Toàn trường

Họp Hội đồng thi đua xếp loại giáo viên, Xếp loại CC, VC

Hội đồng TĐ

Nạp các báo cáo về Sở GDĐT

Các bộ phận liên quan

Hoàn thành học bạ khối 10-11

GV CN 10-11

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019- 2020

BCĐ tỉnh

Trực tuần: 11D1, 11D2;

Cô Diện

Công việc trọng tâm:

Kiểm tra học kì tập trung khối 10,11; Tuyển sinh vào 10: 2019-2020.

Thi thử THPT Quốc gia 2019; Tổng kết năm học và Lễ “tri ân trưởng thành học sinh 12”;