SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8-2019

Thứ - Ngày

Buổi

Giờ

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thứ 6
02

Sáng    

7h

Thông báo học sinh lịch thi lại

Cô Bằng

7h15- 8h

Họp Cấp ủy

Thầy Thắng

8h-1030

Họp Chi bộ

Thứ 6 - CN
02-04

 

 

- Tập huấn công tác Đấu thầu tại Sở GD&ĐT.

- Tiếp nhận bàn giao Thiết bị 3 phòng thực hành Lý- Hóa - Sinh

T.Thắng, T. Quỳnh, Cô Quế.

Cô Hoa, Cô Hậu, Cô Lợi.

04-18

Sửa chữa CSVC

Cô Hoa

Thứ 2
05

Sáng    

7h00

- Họp Cơ quan

-Thi lại cho HS khối 10-11 năm học 2018-2019
- Họp nhóm CM: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh dự kiến phân công GV dạy các lớp mũi nhọn.

T. Thắng

Cô Bằng

Chiều

13h 45

Thi lại cho HS khối 10-11 năm học 2018-2019

Cô Bằng

05-07

BGH- GV GDCD học bồi dưỡng chính trị hè 2019

Huyện ủy

05-09

Chấm thi lại, thu phiếu đánh giá rèn luyện Hè

Cô Bằng-

T. Quỳnh

Thứ 5
08

Sáng

7h30

Họp BGH dự kiến chủ nhiệm – GV dạy các lớp mũi nhọn

BGH

Chiều

14h15

Họp thông qua giáo ban các lớp mũi nhọn, thống nhất phân bổ tiết tự chọn, số lượng GVCN

Thành phần:  BGH, TT, TPCM,TBTr,TKHĐ trường, TKHN;

BGH

Thứ 6

09

Sáng    

7h30

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018- 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành GDĐT Nghệ An.

Lịch Sở GDĐT

Chiều    

14h00

Thường trực huyện ủy làm việc với ngành GDĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và  định hướng nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

Lịch Huyện ủy Quỳnh Lưu


05-17

Rà soát hoàn chỉnh các Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 (BGH- Tổ- nhóm chuyên môn và các ban trong nhà trường)

BGH; TT,TPCM và các trưởng ban;

Thứ 7

10

 

Sáng    

7h30

Họp cơ quan:

- Thông báo GVCN;

- Kết quả thi lại và rèn luyện hè lên lớp ở lại.

Họp nhóm CM:

- Phân công CM

- Thu thập thông tin cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

BGH

Thứ 2

12
 

Sáng    

7h30

Họp:  Rà soát phân công chuyên môn, điều chỉnh

Thành phần: BGH, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, TBTrND, CTCĐ, TKHĐ trường, TK hội nghị;

BGH

Chiều

14h15

Thông qua danh sách các lớp

Thành phần: BGH, TBTrND, CTCĐ, TKHĐT, BTĐT thầy Thành, cô Minh, thầy Tuyển

BGH

Thứ 3

13

Sáng    

7h30

- Họp tổ, nhóm CM thông báo kết quả phân công chuyên môn sau rà soát, điều chỉnh;

- Kiểm tra việc khắc phục tồn tại sổ điểm, học bạ xử lý các trường hợp học sinh thi lại, rèn luyện hè (năm học 2018-2019)

- Tổ trưởng, Tổ phó, nhóm trưởng

 

- Cô Hoa

14-22

Xếp thời khóa biểu

Cô Bằng- T. Toàn

Thứ 4
14

Sáng

7h30

Niêm yết công khai danh sách học sinh các lớp 3 khối

BGH- VP

Thứ 5
 15

Sáng    

7h30

Lao động

T. Quỳnh;

T. Toản

Thứ 6
16

Sáng    

7h30

Lao động

T. Quỳnh;

T. Toản

Thứ 7
17

Sáng    

7h30

Lao động

T. Quỳnh;

T. Toản

Thứ 2
19

Sáng    

7h30

Tựu trường (Học quy chế; vệ sinh lớp học; SH Lớp; nhận phân công VS khu vực năm học 2019-2020).

BGH - GVCN

20-24

Sáng

7h30

Học nghề phổ thông khối 11

BGH- GV dạy nghề

Thứ 6

23

 

 

Thông báo TKB

BGH

 26-31

Thực hiện TKB tuần 1 năm học 2019- 2020

Học nghề phổ thông

BGH

Thứ 2
26

Sáng    

7h30

Tổng kết năm học 2018- 2019
Triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020          

Lịch UBND huyện Quỳnh Lưu

Thứ 3

27

Sáng

7h

Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học phổ thông năm học 2019-2020.

Lịch Sở GD&ĐT

Thứ 7

31

19h

Lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, học sinh có thành tích xuất sắc năm 2019

Lịch Sở GD&ĐT

 - Nhiệm vụ trọng tâm: Phân công chuyên môn, GVCN, tựu trường, chuẩn bị CSVC đầu năm.

 

 - Ngoài lịch trên, HT có thể bổ sung điều chỉnh lịch cho phù hợp thực tế và thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên.