Kết quả thi THPT QG 2018. Học sinh trường Quỳnh Lưu 1 . link xem điểm:

QL1.xls

Ket qua, TTHS Quynh Luu1.rar