Ban tuyển sinh thông cung cấp cho các thí sinh các mẫu văn bản phúc khảo, thay đổi nguyện vọng và các mốc thời gian quan trọng. Yêu cầu các Học sinh đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đứng thời gian để đảm bảo quyền lợi của bản thân. 

  1. Sáng ngày 19//7/2018 Nhà trường tổ chức trả: học bạ, phiếu kết quả thi THPT QG, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh khối 12. Nhà trường chỉ phát trong một buổi đề nghị các học sinh đi đầy đủ để nhận
  2.  Phúc khảo bài thi: Thời gian nhận đơn phúc khảo THPT quốc gia từ ngày 13/7/2018 đến 17 giờ ngày 20/7/2018.

      3. Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

a. Thực hành thử nghiệm: Từ ngày 13/7 đến ngày 15/7/2018, Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (NVĐKXT) trực tuyến. Đề nghị các đơn vị thông báo cho thí sinh biết để tham gia; đồng thời, lưu ý đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh làm quen với cách điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến. Kết quả thực hành điều chỉnh NVĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 19/7/2018.

- Địa chỉ (đường link) thực hành cho thí sinh Dùng để thực hành (từ ngày 13-15/7):

+ Truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

  + Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số chứng minh nhân dân

  + Mật khẩu: là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi.

  - Từ ngày 19/7 đến 17 giờ 00’ ngày 26/7/2018 thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi;

- Từ ngày 19/7 đến 17 giờ 00’ ngày 28/7/2018 QTV cp nht Phiếu điu chnh NVĐKXT (theo mẫu gửi kèm) ca thí sinh trong trường hp thí sinh không điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến  hoặc thí sinh điu chnh tăng s nguyn vng so vi s nguyn vng đã đăng ký ban đầu và thu phí đối vi s nguyn vng tăng thêm

Trên đây là các văn bản và mẫu đính kèm: 

Mau_Don_PK_THPTQG_2018.doc

1.1 HDSD - DCNVDKXT - TS-2018.pdf 

1.3 Phieu dieu chinh nguyen vong DKXT.pdf

CV1331_Thong bao KQthi_HDphuc_khaoTHPTQG2018.doc