Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã diễn ra trong điều kiện dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

KQ thi TNTHPT2021 QL1.xls