Do huyện Quỳnh Lưu thực hiện chỉ thị 16. Ban tuyển sinh gửi mẫu đơn phúc khảo. Những học sinh có nhu cầu phúc khảo tải mẫu đơn về làm sau đó chụp lại và gửi cho thầy Lĩnh (0989630789) trước ngày 05 tháng 8 năm 2021

File mẫu đơn phúc khảo

Đơn phúc khảo TN THPT 2021.docx