Công văn số 1064/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 17/6/2020 về việc hướng dẫn thực hiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020